ApplicationCheck

En ApplicationCheck utvärderar möjligheten för en aktör att angripa en applikation eller tjänst. Detta sker genom att identifiera sårbarheter, konfigurationsfel, informationsläckage, designfel eller andra typer av angreppsvektorer.

För att säkerställa ett effektivt arbete genomförs de flesta av Säkerhetskontorets ApplicationChecks som så kallade ’White box tests’, vilket innebär full tillgång till dokumentation, källkod, test- och produktionssystem samt access som både autentiserad och icke-autentiserad användare.

Resultatet är en rapport som beskriver alla identifierbara sårbarheter, deras möjliga konsekvenser samt rekommendationer på åtgärder. Varje sårbarhet får ett riskvärde enligt CVSS 3.1.


Kontakta oss Ring oss - 070-406 45 06

Varför ApplicationCheck?

Genom att periodvis utföra en ApplicationCheck testar våra kunder sina applikationers motståndskraft mot angrepp. I en digital miljö där hela världen potentiellt har access är det nödvändigt att ligga steget före.

Kontakta oss

Kontakta oss för rådgivning så hjälper vi er att hitta rätt lösning för just ert bolag!


Skicka

Tjänster