AdminCheck

En AdminCheck utvärderar ett företags befintliga IT-säkerhetsarbete vad gäller skydd och detektion i Microsoft-miljöer.

Säkerhetskontoret gör ett manuellt penetrationstest av skyddsmekanismerna genom att på så många sätt som möjligt försöka uppnå domänadministratörsrättigheter.

Samtidigt som penetrationstestet utförs kan befintliga detektionsmekanismer kontrolleras för att avgöra om angreppen upptäcks eller ’går under radarn’. På detta sätt testas både skydds- och detektionsdelarna av företagets IT-säkerhetsarbete.

Resultatet är en rapport som beskriver de scenarion som leder till domänadministratörsrättigheter samt alla identifierade sårbarheter. De senare riskvärderas enligt CVSS 3.1 med rekommendationer på lämpliga åtgärder.


Kontakta oss Ring oss - 070-406 45 06

Varför AdminCheck?

Genom att periodvis utföra AdminChecks i sina Microsoftmiljöer testar våra kunder skyddet av sina informationstillgångar samt vässar förmågan att upptäcka angrepp.

Med aktuella hot som Ransomware är det idag viktigare än någonsin att säkerställa ett effektivt IT-säkerhetsarbete.

Kontakta oss

Kontakta oss för rådgivning så hjälper vi er att hitta rätt lösning för just ert bolag!


Skicka

Tjänster